torstai 12. marraskuuta 2015

Tulevaisuuden maaseutu - hyvinvointia ja luovaa hulluutta

"Tulevaisuuden maaseutu tarjoaa uudenlaisia työ-, oppimis- ja elinmahdollisuuksia ihmisille, jotka hakeutuvat sinne uusien motiivien kannustamana. Maaseutu voi olla se inspiroiva tila, jossa teknologia ja luovuus kohtaavat."

Näin todetaan Sitran julkaisussa Onni - Eväitä maaseudun uuteen talouteen. Olen samaa mieltä. Ajatus maaseudusta historiaa henkivänä syrjäisenä paikkana täytyy sysätä syrjään. Maaseudun ei tule olla vain entisaikojen elinkeinojen ja vanhojen perinteiden tyyssija - ei käytännössä eikä varsinkaan ihmisten mielissä. Maaseudulla on mahdollisuuksia joita ei muualla ole, ja ne tulee ottaa käyttöön uusin, innovatiivisin keinoin.

Tietenkään historiaa ei pidä unohtaa. Maaseudut voivat olla myös perinteiden paikkoja, mutta ainoastaan vanhasta ammentamalla emme saavuta tarvittavaa kehitystä ja elinvoimaa. Perinteisen maaseutukuvan ja toimintatapojen rinnalle on tulossa uusia maaseudun arvostamisen ja käytön muotoja. Esimerkiksi etätyöntekijät, aktiiviset harrastajat, ekologisuutta korostavat tai hidasta ja luonnonläheistä elämää arvostavat ihmiset tuovat uutta elämää ja uusia ratkaisuja syrjäisille seuduille

Teknologian myötä maalla asuminen voi olla nykypäivänä hyvin erilaista kuin ennen. Maaseudun edut - joita ei kaupungissa rahallakaan saa - luonto, tila, rauha ja puhtaus tulisi ottaa luovalla tavalla käyttöön  alueiden elinvoimaisuutta lisättäessä. Jopa tietynlaista luovaa hulluutta kaivataan!

Maaseudun elävöittämisessä ratkaisuja voidaan hakea esimerkiksi erilaisista hyvinvointipalveluista, ekologista ja omavaraista elämäntapaa edistävistä toiminnoista, luovuutta ja inspiraatiota lisäävistä ympäristöistä sekä monipuolisista luontoon liittyvistä aktiviteeteista. Lisäksi maaseudun ja kaupunkien välistä vuorovaikutusta tulisi mielestäni tukea entistä enemmän, esimerkiksi lähiruokatoimitusten tai lähi- ja maaseutumatkailun kehittämisen sekä täysin uusien toimintamallien kautta.

Sitran näkemyksen mukaan Suomen tulisi menestyäkseen profiloitua tulevaisuudessa kestävän hyvinvoinnin edelläkävijämaaksi. Kestävän hyvinvoinnin periaatteiden mukaan luonnonympäristö asettaa rajat toiminnallemme, ja noiden rajojen sisällä sosiaalinen ja inhimillinen pääoma sekä talousjärjestelmä ja hallintamallit toimivat ihmisten hyvinvointia edistäen.

Kestävän hyvinvoinnin Suomi kuulostaa maalta, jota olisin mielelläni mukana kehittämässä. Esimerkiksi erilaiset hankkeet yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi, ekologisen toiminnan edistämiseksi sekä uudenlaisen osaamisen tukemiseksi kiinnostavat. Ajatus kaiken toiminnan pohjautumisesta luonnonympäristömme kantokyvylle on mielestäni merkittävä. On tärkeää, ettemme sahaa oksaa jolla istumme - jos jatkuvasti toimimme ympäristöstämme piittaamatta, ei meillä pian ole paikkaa missä toimia.

Maaseutu pystyy tarjoamaan paljon tärkeitä elementtejä pyrittäessä kohti kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntaa: luonnon terveyttä edistävät vaikutukset, omavaraisuuden mahdollisuudet, kiireettömyys, tila sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet tukevat hyvinvointia merkittävällä tavalla. Syrjäisiä seutuja ei siis tule unohtaa, vaan ne tulee ottaa entistä monipuolisemmin käyttöön kestävällä ja sekä ihmistä että yhteiskuntaa hyödyttävällä tavalla.

Maarit Vuorela

Makeaa elämää maaseudulla.